5/2011 Regulátory Castle Creations ICE Lite 200A

Pro modely v kategoriích F5B nebo F5F se velmi často používají regulátory Castle Ceations ICE LITE 200A. V krátkodobém zatížení dokáží přenést až dvojnásobný proud, než je uvedené výrobcem. Není tedy vyjímkou, že Castl 200A dokáže přenést na 4S LiPo až 450A. Tyto regulátory řady ICE LITE dokáží zaznamenávat během provozu data a pomocí USB propojky CastleLink je možné data zobrazit v počítači či tabletu. Záznam dat je možné nastavit od jednoho až po 10 vzorků za sekundu, od toho se pak odvíjí délka záznamu. Zaznamenaná data je pak možné znázornit v aplikaci CastlLink Graph View v podobě průběhových křivek. K dispozici jsou pak průběhové křivky: příkonu, proudu, odebraných mA z aku, napětí celého paku, napětí na článek, otáčky motoru, teplota uvnitř regulátoru případně poloha plynové páky.

Pokud to pravidla FAI povolí, tak od příštího roku, po mistrovství světa v Rumunsku, bude pro kategorii F5B zvýšen maximální počet článků LiPo na 10. Pak budou velmi žádané refgulátory Castle ICE LITE 160 HV, které mají také logování dat. Vzhledem k tomu, že se už jedná o ESC HV (High Voltage) do 12S LiPo, bude nutné dodržet zatížení regulátoru udávané výrobcem, nebo možné překročení mezních hodnot proudu nebude tak markantní jako u ICE LITE 200A, která je v řadě LW ( Low Voltage) do 6s LiPo. Je tedy vůbec otázkou, jestli HW setupy budou mít nějaký smysl pro soutěžní létání, vzhledem k limitované hmotnosti pohonných aku. Pokud by desetičlánkový pak měl zachovat současnou váhu 4-6článku LiPo, tak bude mít kapacitu kolem 2000mA, oproti současným 3200-3800mA. Je tedy otázku jaký pokles na Volt bude mít 10S LiPo s kapacitou 2000mA při 160A.

Pro rekreáční létání s Hotlinery by mohlo být velkým přínosem relativně malé proudy v celém systému, ale pro soutěže to ukáže až čas, jakým měrem se to bude ubírat....

Jeden takový setup bude vyzkoušen, jen co dorazí desetičlánkový NEU 1512/2.5 D 6.7:1, 2050kV.