Outerlimits SV 43 Factory Billet od powerboats.cz

Speciální poděkování patří Zuzce z MGM COMPRO

PS: nejen regulátory mají ve Zlíně pěkné :-)

8/2013 Setup Outerlimits SV 43