Outerlimits SV 43 od Mirka

Video:  první jízda - First Ride

Video: statické - static

8/2013 Setup Outerlimits SV 43 od Mirka